Gạch xây dựng

Công ty TNHH Cát Sơn Vương phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung (gạch block) xây dựng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Để thực hiện được yêu cầu này, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: Thỏa mãn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Dưới đây một số mẫu sản phẩm công ty Cát Sơn Vương hiện đang sản xuất:

 Gạch block 8x8x18 Gạch mi 9x19x19 Gạch block 9x19x39 Gạch block 8x8x18
 Gạch mi 14x19x19 Gạch block 14x19x39 Gạch block 19x19x19  Gạch block 19x19x39
     
 Gạch trồng cỏ 8x26x39      
     

 


Các sản phẩm khác:

Các loại mặt bích cọc Các loại măng xông Các loại táp nối, mũi cọc
Các loại hàm nghiền đá
     
Các loại đúc gang, thép
     

Các loại đá xây dựng