Táp nối, mũi cọc

Tùy theo thiết kế công trình mà chúng tôi sản xuất ra các loại bản táp, mũi cọc sử dụng cho các cọc PC và PHC.

Dưới đây là một số mẫu hình ảnh táp nối, mũi cọc sản xuất tại công ty Cát Sơn Vương:

Táp cọc 400 (200x150x6)   Táp cọc 400 (300x100x10)   Mũi cọc 300    Bộ mũi cọc 300x60x8

Bảng thông số kỹ thuật Mũi Cọc (Loại Tấm Táp Vuông) và Bản Táp:

 Note: Chúng tôi sẵn sàng sản xuất sản phẩm theo yêu cầu sử dụng của từng công trình  

Các sản phẩm khác:

Các loại mặt bích cọc Các loại măng xông Các loại hàm nghiền đá Các loại đúc gang, thép