Gạch trồng cỏ 90x260x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch trồng cỏ 90x260x390
  • Kích thước : 90 mm x 260 mm x 390 mm
  • Trọng lượng: 7.5 kg
  • Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) nhiều lỗ rỗng
  • Công dụng: Xây hàng rào gạch , lót đường đi bộ
  • Vật liệu : Xi măng, đá mi bụi xanh, phụ gia, nước.