Gạch mi block 90x190x190
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch mi block 90x190x190

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,

Gạch block 90x190x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 90x190x390

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 9.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,

Gạch trồng cỏ 90x260x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch trồng cỏ 90x260x390

Kích thước : 90 mm x 260 mm x 390 mm Trọng lượng: 7.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) nhiều lỗ rỗng Công dụng: Xây hàng rào

Gạch block 140x190x190
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 140x190x190

Kích thước : 140 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 6.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Công dụng: Xây đầu hàng

Gạch block 140x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 140x190x390

Kích thước : 140 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 14.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng Công dụng: Xây tường dày

Gạch cột 190x190x190
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch cột 190x190x190

Kích thước : 190 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 7.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Công dụng: Xây đầu hàng

Gạch móng 190x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch móng 190x190x390

Kích thước : 190 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 15.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng Công dụng: Xây tường dày