Măng xông

Tùy theo thiết kế công trình mà chúng tôi sản xuất ra các loại măng xông sử dụng cho các cọc PC và PHC

Dưới đây là một vài hình ảnh mẫu của măng xông sản xuất tại công ty Cát Sơn Vương:

D300x60x1.5 D350X60X1.5 D350X100X2 D400X600X4
D400X150X10 D500X150X10 D500X200X10 D600X150X10

Bảng thông số kỹ thuật của măng xông:

Note: Chúng tôi sẵn sàng sản xuất sản phẩm theo yêu cầu sử dụng của từng công trình

Các sản phẩm khác:

       
 Các loại mặt bích cọc Các loại táp nối, mũi cọc  Các loại hàm nghiền đá  Các loại đúc gang, thép