Gạch block 90x190x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 90x190x390

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 9.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,