Gạch mi block 90x190x190
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch mi block 90x190x190

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,