Gạch không nung 80x80x180
   04 / 08 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch không nung 80x80x180

Kích thước :80 mm x 80 mm x 180 mm Trọng lượng: 1.5 kg-1,65 kg Mô tả sản phẩm: Gạch không nung (gạch xi măng cốt liệu) 2 lỗ, 4 lỗ rỗng Vật liệu :

Gạch xây dựng
   24 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch xây dựng

Công ty TNHH Cát Sơn Vương phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, gạch block xây dựng phục vụ xây dựng ở Việt Nam. Để thực

Gạch mi block 90x190x190
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch mi block 90x190x190

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,

Gạch block 90x190x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 90x190x390

Kích thước : 90 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 9.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng Vật liệu : Xi măng,

Gạch trồng cỏ 90x260x390
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch trồng cỏ 90x260x390

Kích thước : 90 mm x 260 mm x 390 mm Trọng lượng: 7.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) nhiều lỗ rỗng Công dụng: Xây hàng rào

Gạch block 140x190x190
   04 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 140x190x190

Kích thước : 140 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 6.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Công dụng: Xây đầu hàng

Gạch block 140x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 140x190x390

Kích thước : 140 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 14.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng Công dụng: Xây tường dày

Gạch cột 190x190x190
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch cột 190x190x190

Kích thước : 190 mm x 190 mm x 190 mm Trọng lượng: 7.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng Công dụng: Xây đầu hàng

Gạch móng 190x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch móng 190x190x390

Kích thước : 190 mm x 190 mm x 390 mm Trọng lượng: 15.5 kg Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng Công dụng: Xây tường dày